Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze pracownik socjalny

– Kwestionariusz osobowy

– Klauzula informacyjna– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych