Szanowni Państwo

Zespół prawników Biura Ekspertyz Kapitałowych sp. z o.o. oddaje w Państwa ręce krótkie opracowanie dotyczące wsparcia przedsiębiorców wynikającego z ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31 marca 2020 r., poz. 568).

Naszym zamierzeniem było sporządzić „instrukcję” korzystania z możliwości jakie stwarza nowa ustawa dla przedsiębiorców, która będzie możliwie zwięzła, zrozumiała dla każdego i odpowiadała na najistotniejsze pytania dotyczące prowadzenia biznesu w tych niełatwych czasach. Powodzenia!

Instrukcja do pobrania również na stronie https://ekspertyzykapitalowe.pl/aktualnosci/

adw. dr Paweł Bała

Tel: 696 416 628

Gustaw Wdowiarz
Tel +48-508 234 502

Dyrektor Departamentu Prawnego w Biurze Ekspertyz Kapitałowych

 

Biuro Ekspertyz Kapitałowych Sp. z o.o.

Krasne 7A 36-007 Krasne

Tel +48-508 234 502,

KRS: 0000813072 NIP: 5170403142, REGON: 38482582300000