Urz膮d rekomenduje, aby wszystkie sprawy dotycz膮ce czynno艣ci zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej i wpisie do CEIDG (wniosek o wpis, zmian臋 we wpisie, zawieszenie wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej, wznowienie wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej) realizowa膰 internetowo, z wykorzystaniem strony www.ceidg.gov.pl lub za pomoc膮 platformy ePUAP.

W przypadku braku mo偶liwo艣ci za艂atwienia tych spraw przez internet, zaleca si臋 wype艂nienie wniosku na platformie www.ceidg.gov.pl. Po wygenerowaniu wniosku nale偶y zapisa膰 jego kod (nr wniosku) i dopiero wtedy skontaktowa膰 sie urz臋dem w celu weryfikacji wniosku i jego potwierdzenia. Telefon 693 607 167.

W przypadku jakichkolwiek problem贸w dot. ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej prosimy o kontakt pod nr tel. 693 607 167.