3 lutego rozpoczęła się w Polsce kwalifikacja wojskowa, na którą muszą się stawić mężczyźni urodzeni w 2001 roku. W powiecie dzierżoniowskim kwalifikacja będzie prowadzona od 9 do 31 marca w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38.
WojskoNews

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny mieć przy sobie:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm,
– dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (świadectwo ukończenia
szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki),
– jeśli jest taka potrzeba – dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.
Termin kwalifikacji dla mieszkańców Gminy Pieszyce to 20 oraz 23 marca 2020 r.