Kolejne dotacje dla Gminy Pieszyce. Na liście zadań gminnych zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów znalazł się remont ulicy Konopnickiej i przebudowa ulicy Sportowej w Pieszycach. Na te zadania udało nam się pozyskać 80% wsparcie.
konopnickaNews
SportowaNews
Remont ulicy Konopnickiej na odcinku 102 m będzie kosztował 163 025,00 zł z czego aż 130 420,00 zł pochodzi z Ministerstwa Infrastruktury. Na przebudowę ulicy Sportowej w Pieszycach otrzymaliśmy dotację w kwocie 79 604.00 zł z budżetu Gminy na ten cel przeznaczono 19 901,00 zł.
Dotacje w liczbach:
Przebudowa drogi Piotra Własta: 741 118,00 zł – dotacja: 592 894,00 zł – wkład własny: 148 224,00 zł
Przebudowa ulicy Sportowej: 99 505,00 zł – dotacja: 79 604,00 zł – wkład własny: 19 901,00 zł
Remont ulicy Konopnickiej: 163 025,00 zł – dofinansowanie: 130 420,00 zł – wkład własny: 32 605,00 zł
Gmina Pieszyce otrzymała 802 918,00 zł dofinansowania na remonty i przebudowy dróg, a 200 730,00 zł dołoży na w/w cel z budżetu.