Wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania zostanie przeprowadzony na terenie województwa dolnośląskiego w dniu 1 sierpnia 2019 r.

W ramach treningu o godz.: 17:00 wyemitowany zostanie sygnał syren alarmowych. Celem treningu jest:

- sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu aktustycznego ostrzegania,

- doskonalenie umiejętności ogłaszania alarmu w czasie pozasłużbowym,

- ocena sprawności technicznej syren alarmowych.

Wyemitowanie sygnału akustycznego "Ogłoszenie alarmu" w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.