Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii pn.” Wspieranie imprez kulturalno-rekreacyjnych i integrujących społeczność parafialną”.
GKRPA Parafie News

Zarządzenie Nr 77/2019