Burmistrz Dorota Konieczna – Enozel zwołała spotkanie kryzysowe z dyrektorami placówek oświatowych dotyczące ustalenia zasad funkcjonowania szkoły i przedszkola w czasie strajku nauczycieli, którego rozpoczęcie zaplanowano na dzień 8 kwietnia 2019 r. Z wstępnych danych wynika, że skala strajku może być bardzo duża. Informujemy, że istnieje kilka możliwości pozostawienia pod opieką Państwa pociech.
WykrzyknikNews
Uczniowie klas I-III mogą skorzystać z opieki świetlicowej:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej godz. 7:30-15:30 - 50 osób,
- Świetlica Środowiskowa „Tęcza” – godz. 7:30-15:30 - 45 osób,

Uczniowie klas IV-VIII:
- Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach godz. 9:00 – 16:00.

Uczniowie klas I - VIII
- Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Rościszowie godz. 10:00 – 17:00.

Informujemy, że w Przedszkolu Publicznym nr 2 w budynku przy ul. Bielawskiej opiekę nad grupą dzieci (25 osób) sprawować będzie dyrektor Barbara Pryczek. W czasie strajku nieczynna będzie kuchnia, zatem dzieci muszą przynieść własny prowiant. Najmłodsze dzieci z grupy żłobkowej będą miały zajęcia i opiekę wg planu.

W placówkach ruszyły zapisy do w/w grup. Informujemy jednak o tym, że w pierwszej kolejności zapisywane na świetlicę będą dzieci rodziców pracujących. Na bieżąco będziecie Państwo informowani o funkcjonowaniu szkoły i przedszkola poprzez naszą stronę internetową, a także FB.