Mieszkańcy Gminy Pieszyce mogą starać się o dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w latach 2019-2020, a także związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Pieszyce w 2019 roku, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym na ogrzewanie ekologiczne jak: elektryczne, gazowe i biomasa.

Dotacje na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w latach 2019-2020 na terenie gminy Pieszyce

>>> Zasady udzielania dotacji

>>> Wniosek o udzielenie dotacji

>>> Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dotacje na finansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Pieszyce w 2020 roku

Dotacja celowa z budżetu Gminy Pieszyce jest udzielana na finansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Pieszyce, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym na ogrzewanie ekologiczne jak: elektryczne, gazowe i biomasa (ziarna zbóż, słoma, pellety, wierzba energetyczna).

 >>> Zasady i wniosek

>>> Zgoda na przetwarzanie danych osobowych