Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza mieszka艅c贸w Gminy na sesj臋 Rady Miejskiej, kt贸ra odb臋dzie si臋 17 pa藕dziernika 2018 roku, o godz. 14.30. Sesja odb臋dzie si臋 w  Centrum Kultury w Pieszycach, ul. Kopernika 37.

Proponowany porz膮dek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
  2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
  3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
  4. Przedstawienie informacji o stanie Gminy Pieszyce na koniec kadencji 2014-2018.
  5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w mieszkaniu chronionym (projekt nr. 48/2018).
  6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Odpowiedzi na interpelacje.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.