Z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 14 380 zł realizację projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie ulicy Kościuszki oraz Ogrodowej w Pieszycach, poprzez montaż monitoringu oraz podniesienie świadomości mieszkańców dotyczących zagrożeń”.

Kolejne miejsca do monitorowania1

W ramach zadania na ulicy Kościuszki i Ogrodowej zamontowanych zostanie 7 kamer, które będą wpływać na podwyższenie bezpieczeństwa mieszkańców, także tych najmłodszych. Dodatkowo zaplanowano m.in. przygotowanie i kolportaż ulotek informacyjnych skierowanych do kierowców, które pisane będą „językiem dziecka”. Odbędą się także szkolenia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach dotyczące postępowania w sytuacji zagrożenia oraz przepisów ruchu drogowego, przemocy w szkole, w drodze do szkoły, na imprezach szkolnych, wycieczkach itp.
Wszystkie działania zostaną przeprowadzone do końca 2018 r.

Kolejne miejsca do monitorowania2