Sołectwo Piskorzów pozyskało dofinansowanie w wysokości 4.970 zł na realizację zadania pn. „Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej szansą na rozwój wsi Piskorzów” w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.

W ramach zadania zorganizowane zostaną dwie imprezy: Dzień ziemniaka i Dzień Seniora oraz wykonane zostaną materiały promujące.

PiskorzowOdnowaWsi Logotyp

SOŁECTWO PISKORZÓW UCZESTNICZY W INICJATYWIE „ODNOWY WSI DOLNOŚLĄŚKIEJ”