Gmina Pieszyce serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udzia艂u w konsultacjach spo艂ecznych projektu Strategii rozwoju spo艂eczno 鈥 gospodarczego po艂udniowej i zachodniej cz臋艣ci wojew贸dztwa dolno艣l膮skiego na lata 2020-2030, obejmuj膮cej swoim zasi臋giem subregiony Wa艂brzyski i Jeleniog贸rski (NUTS 3) - 鈥濻trategia Rozwoju Sudety 2030鈥.

Konsultacje maj膮 na celu zebranie Pa艅stwa uwag, opinii i propozycji odno艣nie do projektu dokumentu, kt贸ry nosi nazw臋 鈥濻trategia Rozwoju Sudety 2030鈥.

Spotkanie konsultacyjne odb臋dzie si臋 dnia 02.07.2018 r., godz. 12:30 鈥 14:30, Urz膮d Miasta w Dzier偶oniowie 鈥 Sala Rycerska (I pi臋tro), Rynek 1, 58-200 Dzier偶oni贸w

Za艂膮cznik : Strategia Rozwoju Sudety 2030 - Projekt - pobierz

Zach臋camy i serdecznie zapraszamy do udzia艂u

>>Obwieszczenie_konsultacje_strategia Sudety 2030.docx<<

 

Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030?

Dolny 艢l膮sk jest jednym z szybciej rozwijaj膮cych si臋 region贸w w Polsce i Europie. Rozw贸j ten nie jest r贸wnomierny. Po艂udniowa cz臋艣膰 naszego wojew贸dztwa, a w szczeg贸lno艣ci Przedg贸rze Sudeckie i Sudety, przesz艂y w minionych latach trudn膮 transformacj臋 i do tej pory zmagaj膮 si臋 z ogromnymi problemami takimi jak: trudno艣ci komunikacyjne, brak mieszka艅, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszka艅c贸w, wykluczenie spo艂eczne. Dystans wobec szybciej rozwijaj膮cych si臋 region贸w w Polsce i p贸艂nocy Dolnego 艢l膮ska, stale si臋 powi臋ksza.

11 grudnia 2017 r. przedstawiciele 106 samorz膮d贸w po艂udnia i po艂udniowego zachodu Dolnego 艢l膮ska podpisali we Wleniu Deklaracj臋 Sudeck膮. Wyrazili w niej wol臋 podj臋cia wsp贸lnych dzia艂a艅 na rzecz poprawy warunk贸w 偶ycia mieszka艅c贸w i szybszego rozwoju gospodarczego tej cz臋艣ci Dolnego 艢l膮ska. Sygnatariusze deklaracji zobowi膮zali si臋 do stworzenia wsp贸lnego planu modernizacji i rozwoju subregion贸w wa艂brzyskiego i jeleniog贸rskiego 鈥 Strategii Rozwoju Sudety 2030, nad kt贸r膮 obecnie pracujemy. Celem dzia艂a艅 kt贸re podejmujemy jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczaj膮cych tempo rozwoju gospodarczego i spo艂ecznego tej cz臋艣ci Dolnego 艢l膮ska.

Opracowywana strategia okre艣la bariery rozwojowe i obszary problemowe. Zosta艂a w niej przedstawiona wizja przysz艂o艣ci naszego regionu, cel g艂贸wny, cele strategiczne oraz priorytety i dzia艂ania strategiczne, kt贸rych realizacja przybli偶y nas do przedstawionej wizji rozwoju.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narz臋dziem kt贸re pomo偶e w kszta艂towaniu polityki rozwoju spo艂eczno-gospodarczego po艂udnia i zachodu wojew贸dztwa dolno艣l膮skiego. Spe艂nia ona g艂贸wne za艂o偶enia polityki sp贸jno艣ci Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych zwi膮zanych z now膮 perspektyw膮 bud偶etow膮 po 2020 roku. Dzi臋ki temu u艂atwi ona dalsze dzia艂ania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z r贸偶nych 藕r贸de艂: unijnych, krajowych, regionalnych itp. - potrzebnego dla zr贸wnowa偶onego rozwoju i likwidacji barier, kt贸re obecnie ten rozw贸j hamuj膮.