Osoby fizyczne wypełniają druki INFORMACJI:

IN-1 (Informacja w sprawie podatku od nieruchomości TUTAJ)

ZIN-1 (Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu TUTAJ)

ZIN-2 (Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania TUTAJ)

ZIN-3 (Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników TUTAJ)

IR-1 (informacja w sprawie podatku rolnego TUTAJ)

ZIR-1 (Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu TUTAJ)

ZIR-2 (Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania TUTAJ)

ZIR-3 (Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników TUTAJ)

 IL-1 (Informacja o lasach TUTAJ)

ZIL-1 (Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu TUTAJ)

ZIL-2 (Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania TUTAJ)

ZIL-3 (Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników TUTAJ)

 

Osoby prawne wypełniają druki deklaracji:

DN-1 (Deklaracja na podatek od nieruchomości TUTAJ)

ZDN-1 (Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu TUTAJ)

ZDN-2 (Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania TUTAJ)

DR-1 (Deklaracja na podatek rolny TUTAJ)

ZDR-1 (Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu TUTAJ)

ZDR-2 (Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania TUTAJ)

DL-1 (Deklaracja na podatek leśny TUTAJ)

ZDL-1 (Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu TUTAJ)

ZDL-2 (Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania TUTAJ)