Uchwa艂a nr II/8/2018
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na rok 2019

Uchwa艂a nr II/10/2018
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Osoby fizyczne wype艂niaj膮 druki INFORMACJI:

IN-1 (Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci TUTAJ), IR-1 (informacja w sprawie podatku rolnego TUTAJ), IL-1 (informacja w sprawie podatku le艣nego TUTAJ)

 

Osoby prawne wype艂niaj膮 druki deklaracji:

DN-1 (Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci TUTAJ), ZN-1/A (Dane o nieruchomo艣ciach TUTAJ), DR-1 (Deklaracja na podatek rolny TUTAJ), DL-1 (Deklaracja na podatek le艣ny TUTAJ)

 

Druki dotycz膮ce zwolnie艅 dla os贸b fizycznych i prawnych:

Druk ZN-1/B (Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomo艣ci TUTAJ)

Druk ZL-1/B (Dane o zwolnieniach w podaku le艣nym TUTAJ)

Druk ZL-1/A (Dane o nieruchomo艣ciach le艣nych TUTAJ)