• Od 2.09.2008 r. mieszkańcy Pieszyc mają pierwszego Honorowego Obywatela. Jest nim ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, który wielokrotnie odwiedzał i wspierał w trudnych momentach naszą gminę.
  Zobacz
 • Wniosek o nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Panu Janowi Janeczkowi burmistrz Mirosław Obal przedstawił 15 sierpnia 2007 roku w dzień, który w wolnej Polsce obchodzony jest jako Święto Wojska Polskiego.
  Zobacz
 • Uroczystość, podczas której odbyło się wręczenie dokumentu potwierdzającego ten zaszczytny tytuł, odbyła się 22 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach.  Zobacz
 • Wręczenie Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce odbyło się na uroczystej sesji Rady Miejskiej 18 listopada 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 1.
  Zobacz
 • W Szkole Podstawowej nr 1 zorganizowana została sesja Rady Miejskiej, na którą przybyli mieszkańcy miasta i zaproszeni goście. W jej trakcie wręczono także tytuł Honorowego Obywatela Miasta ks. Edwardowi Dzikowi.
  Zobacz
 • W pierwszą rocznicę śmierci pani Alicji – 16 października 2013 roku w Pałacu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej Pieszyc, której celem było wręczenie Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce.
  Zobacz
 • 5.09.2014 r. podczas inauguracji działalności CENTRUM KULTURY odbyła się sesja Rady Miejskiej na której nadano tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Tadeuszowi Pogodzie – burmistrzowi partnerskiego Świecie.
  Zobacz
 • 27.04.2017 r. podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej nadano tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Tadeuszowi Drozdowskiemu.
  Zobacz