Temat:

1. Uchwalenie budżetu Gminy Pieszyce na 2022 rok.

2. Przyjęcie harmonogramu sesji RM na 2022 r.

3. Rozpatrywanie projektów uchwał.