Temat:

1. Sprawozdanie z działalności RM za 2020 rok.

2. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej Pieszyc za 2020 rok.

3. Rozpatrywanie projektów uchwał.