Ogłoszenie nr 8/2020 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

860/2

KW SW1D/ 00016275/5

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

niezabudowana działka gruntu, rolna(1)

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: ŁIV, PsV. Dostęp do drogi publicznej przez drogi  wewnętrzne.

0.8011

R.12 - Użytki rolne(2)

20.000,-

2.000,-

930

2

944/5

KW SW1D/ 00048565/8

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana. Dostęp do drogi publicznej przez drogę  wewnętrzną

0.1015

MS.22 – Zabudowa mieszkaniowa i usługowa średniej intensywności(2)

 

68.959,-(4)

5.800,-

1000

3

532

KW SW1D/ 00048418/3

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Wieś Piskorzów obręb Piskorzów

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana, dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne, na terenie działki usytuowany jest słup napowietrznej linii WN z trakcją biegnącą w obszarze działki w kierunku północnym,

 przez teren działki przechodzi sieć wodociągowa.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIVa, RIIIb

0.9149

w.MN.10 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna(2)

137.235,-(4)

13.000,-

1030

4

293

KW SW1D/ 00050976/9

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Górne

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana rolna(1). Dostęp do drogi publicznej przez drogi od strony Bielawy. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uzyskać we własnym zakresie zgody na korzystanie z nieruchomości wykorzystywanych jako drogi wewnętrzne.

0.7588

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (3)

151.760,-

15.000,-

1100

(1) Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity    Dz.U. z 2019, poz. 1036).

(2)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(3) przeznaczenie w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pieszyce

(4) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  30 lipca 2020 r.

Czytaj całe ogłoszenie >>>

Ogłoszenie nr 7/2020 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

342

KW SW1D/ 00016275/5

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Stadion

OPIS:

niezabudowana działka gruntu, rolna(1)

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIVa, RIVb, PsIV. Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną, na terenie działki usytuowany jest słup napowietrznej linii SN.

0.4840

R.14 - Użytki rolne(2)

20.552,-

2.000,-

930

2

82

KW SW1D/ 00047213/9

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana. Część działki o pow. 58 m2 został objęta umową dzierżawy obowiązującą do 30.12.2022 r. z przeznaczeniem pod pawilon handlowy nie związany trwale z gruntem i(pawilon nie jest przedmiotem sprzedaży)

0.0677

U.1 - Tereny zabudowy usługowej(2)

 

56.624,-(3)

5.600,-

1000

3

93

KW SW1D/ 00038559/0

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana.

0.1911

MWU.2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej(2),

KDZ.4 – drogi publiczne(2)

172.028,-(3)

17.200,-

1030

(1) Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity    Dz.U. z 2016, poz. 2052).

(2)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(3) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

 Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 16 lipca 2020 r.

Czytaj całe ogłoszenie >>>

Ogloszenie Nr 7 2020

Gospodarka odpadami - opłaty

Od 1 stycznia 2020 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Pieszyce, wynoszą:

27,00 zł/miesięcznie/os., stawka podstawowa,
54,00 zł/miesięcznie/os. stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłaty za odbiór odpadów należy wnosić na indywidualny numer konta bankowego (niezmienny dla danego właściciela i nieruchomości), który jest podany w informacji o opłacie.

Opłaty wnosimy za okres dwóch miesięcy, do 20 dnia drugiego miesiąca (20 lutego, 20 kwietnia, 20 czerwca, 20 sierpnia, 20 października, 20 grudnia).

W przypadku zgubienia informacji o opłacie za odpady, prosimy o kontakt z biurem Związku Gmin, telefonicznie pod nr 74 8315002, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, budynek Starostwa Powiatowego, II piętro, pok. 204.

W ramach wnoszonej opłaty: mieszkańcy są wyposażani w pojemniki do odbioru odpadów, które utrzymywane są w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zapewniony jest odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych oraz odpadów problemowych w ramach punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Od lipca 2013 r odbiór i prawidłowe unieszkodliwianie odpadów komunalnych jest obowiązkiem lokalnych samorządów. Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów i Niemcza, a od 1 stycznia 2020 r. także Bielawa i Pieszyce realizują to zadanie wspólnie w ramach Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego. Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych. Przedsiębiorcy, tak jak do tej pory, muszą posiadać indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z wybraną przez siebie firmą.