Dostrzegasz różne problemy Twojego otoczenia - infrastrukturalne, społeczne, chciałbyś mieć wpływ rozwiązanie tych sytuacji? Tobie zajmie to kilka minut, a nam da informację, co powinniśmy zrobić.

Wypełnij anonimową ankietę pod adresem

http://drbpolonia.com/CatiStudy/index.php/499134/lang-pl

i pomóż nam budować przyszłość naszej gminy.

Burmistrz Gminy Miasta i Gminy Pieszyce

zaprasza

wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych w formule badania ankietowego z mieszkańcami,  których celem jest wypowiedzenie się interesariuszy nt. problemów występujących na obszarze rewitalizacji, ich charakteru oraz miejsc występowania i natężenia.

Badania prowadzone są w terminie od 08.08.2016r. do 28.08.2016r.

za pośrednictwem kwestionariusza internetowego (CAWI)

Adres strony internetowej:

http://drbpolonia.com/CatiStudy/index.php/499134/lang-pl

 

Badania metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) prowadzone są za pomocą udostępnienia respondentom kwestionariusza internetowego. Silną stroną tego typu rozwiązań jest niewątpliwie kwestia zarządzania takim projektem, dzięki możliwości obserwacji przebiegu badania i brania w nim udziału również osób które w danych dniach są nieobecne na terenie miasta.

Badania prowadzone są przez firmę Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., która działa zgodnie z procedurami ochrony danych osobowych, tajemnicy statystycznej, a także zgodnie z międzynarodowym kodeksem firm badawczych ESOMAR dotyczącym standardów etycznych w badaniach społecznych. Wszelkie informacje, których udzielą Państwo pracownikom tej firmy będą chronione przez prawo oraz restrykcyjne procedury badawcze.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce

/-/ Dorota Konieczna-Enözel

logotyp

Twój głos ma znaczenie!

Weź udział w badaniu ankietowym, aby stworzyć Plan Rewitalizacji Gminy Pieszyce

Dostrzegasz różne problemy Twojego otoczenia - infrastrukturalne, społeczne, chciałbyś mieć wpływ rozwiązanie tych sytuacji? Tobie zajmie to kilka minut, a nam da informację, co powinniśmy zrobić. Wypełnij anonimową ankietę pod adresem http://drbpolonia.com/CatiStudy/index.php/499134/lang-pl

i pomóż nam budować przyszłość naszej gminy.

Burmistrz Gminy Miasta i Gminy Pieszyce

zaprasza

wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych w formule badania ankietowego z mieszkańcami,  których celem jest wypowiedzenie się interesariuszy nt. problemów występujących na obszarze rewitalizacji, ich charakteru oraz miejsc występowania i natężenia.

Badania prowadzone są  w terminie od 08.08.2016r. do 28.08.2016r.

za pośrednictwem kwestionariusza internetowego (CAWI)

Adres strony internetowej:

http://drbpolonia.com/CatiStudy/index.php/499134/lang-pl

·        Badania metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) prowadzone są za pomocą udostępnienia respondentom kwestionariusza internetowego. Silną stroną tego typu rozwiązań jest niewątpliwie kwestia zarządzania takim projektem, dzięki możliwości obserwacji przebiegu badania i brania w nim udziału również osób które w danych dniach są nieobecne na terenie miasta.

Badania prowadzone są przez firmę Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., która działa zgodnie z procedurami ochrony danych osobowych, tajemnicy statystycznej, a także zgodnie z międzynarodowym kodeksem firm badawczych ESOMAR dotyczącym standardów etycznych w badaniach społecznych. Wszelkie informacje, których udzielą Państwo pracownikom tej firmy będą chronione przez prawo oraz restrykcyjne procedury badawcze.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce

/-/ Dorota Konieczna-Enözel