ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce

WRAZ Z INSTYTUTEM BADAWCZYM IPC SP. Z O.O. Z WROCŁAWIA

zapraszają mieszkańców Gminy Pieszyce na spotkanie konsultacyjne w formule sesji warsztatowych służących opracowaniu

Programu Rewitalizacji Gminy Pieszyce na lata 2016-2023

Spotkanie odbędzie się w dniu 3 sierpnia o godz.11.00 w Centrum Kultury, ul. Kopernika 37.

Cel warsztatów:

Opracowanie analizy SWOT, wypracowanie wizji obszaru rewitalizacji, celów głównych i kierunków rewitalizacji

Program warsztatów

  • zatwierdzenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
  • opracowanie analizy SWOT,
  • wypracowanie wizji obszaru rewitalizacji,
  • opracowanie celów głównych i kierunków rewitalizacji.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIU !

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce

/-/ Dorota Konieczna-Enözel

logotypy plan rewit