ZARZĄDZENIE Nr 132/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizacja turnieju piłki nożnej U-9 i U-7 im. Mirosława Lipińskiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
"Organizacja turnieju piłki nożnej U-9 i U-7 im. Mirosława Lipińskiego”