ZARZĄDZENIE Nr 85/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 30 maja 2016 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na organizację wypoczynku letniego w roku 2016 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pieszyce.

ZARZĄDZENIE Nr 85/2016