Wzorem ubiegłych lat, Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pieszycach zorganizował obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy. W spotkaniu udział wzięli m.in. burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna – Enozel, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisław Karpierz, a także prezes Związku Niewidomych z siedzibą w Dzierżoniowie Elżbieta Lipińska.
DzienInwalidy1
Dzień Inwalidy ma blisko sześćdziesięcioletnią tradycję, a za jego główny cel uważa się uświadomienie wszystkim ludziom zdrowym, jak niewielka granica dzieli świat osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Organizatorzy obchodów walczą ze stereotypami na temat osób chorych, pokazując tym samym, że są oni pełnosprawnymi obywatelami.
- Bardzo się cieszę, że Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pieszycach, pan Edward Szatkowski zawsze pamięta o osobach starszych i niepełnosprawnych organizując kolejną w tym roku zabawę – mówi Dorota Konieczna – Enozel - burmistrz Pieszyc. – Życzę Państwu dużo słońca w ten wiosenny dzień i jeszcze więcej zdrowia.

DzienInwalidy2Dzięki ludziom zrzeszonym w pieszyckim oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów możemy sobie uświadomić, że zarówno osoby starsze, a także niepełnosprawne często są młode duchem, pełne życia i wiecznie radosne. To właśnie ci ludzie są przykładem dla pozostałych, gdyż dzięki swojej werwie, pokazują, że nie warto rezygnować ze swoich pasji i spotkań z innymi osobami.
Podczas spotkania w siedzibie PZERiI wystąpiły przedszkolaki oraz pierwszoklasiści z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pieszycach. Dzieci zaśpiewały radosne piosenki, a także pokazały układ choreograficzny przygotowany specjalnie na tę okazję.