Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Pieszyce mieli okazję do skorzystania z mobilnego dyżuru Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno – Doradczego, który odbył się w siedzibie Wydziału Edukacji i Promocji Gminy Pieszyce, 20 kwietnia.

Podczas dyżuru można było uzyskać informacje m.in. nt.: pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne), pisania i rozliczania projektów, zarządzania organizacją, sprawozdawczości, elementów księgowości, zakładania organizacji, wspierania wolontariatu oraz innych inicjatyw prospołecznych, aktywizacji i integracji organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych, prowadzeniu działań, których celem jest umacnianie partnerstwa organizacji pozarządowych z administracją publiczną i rozwój współpracy międzysektorowej.

Dyżur mobilny zorganizowany był przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach z Fundacją "Merkury" i Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy prowadzony jest w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego - projektu realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie "Tratwa", dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.