zarzadzenieNews

ZARZĄDZENIE Nr 34 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 04 marca 2016 r.