Burmistrz Dorota Konieczna – Enozel wraz ze swoim zastępcą Krzysztofem Galiakiem i przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego Zawodów w Kolarstwie Górskim o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce Tomaszem Proszkiem i Krzysztofem Sadurskim podpisała porozumienie dotyczące współpracy w zakresie rozwoju kolarstwa górskiego na terenie naszej gminy ze Stowarzyszeniem Strefy MTB Sudety, które reprezentował Marek Janikowski i Piotr Kurczab.

PodpisanieUmowyMTBNews3


3 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce doszło do podpisania porozumienia, od tego momentu Zawody w Kolarstwie Górskim o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce będą jednym z etapów Pucharu Strefy MTB Sudety w latach 2016-2019.

PodpisanieUmowyMTBNews1

II Zawody w Kolarstwie Górskim MTB Pieszyce odbędą się w ramach Pucharu Strefy MTB Sudety już 21 sierpnia.

PodpisanieUmowyMtbNews