Dzia艂aj膮c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorz膮dzie gminnym, zwo艂uj臋 sesj臋 Rady Miejskiej w Pieszycach na dzie艅 24 lutego 2016 roku, godz. 14.00. Sesja odb臋dzie si臋 w sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy Pieszyce( III pi臋tro ).

Proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Pieszyce na 2016 rok ( projekt nr 6/2016 ).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uszczeg贸艂owienia zapis贸w Strategii Rozwoju Miasta Pieszyce na lata 2014-2020 w zakresie cel贸w strategicznych, operacji i dzia艂a艅 ( projekt nr 9/2016).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wytypowania przedstawicieli oraz powo艂ania Rady Spo艂ecznej przy Samodzielnym Publicznym Zak艂adzie Opieki Zdrowotnej w Pieszycach ( projekt nr 7/2016)
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr IX/41/03 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 11 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pieszyce ( projekt nr 10/2016).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej zmieniaj膮cy Uchwa艂臋 Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szk贸艂 podstawowych, gimnazj贸w, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pieszyce oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystywania ( projekt nr 11/2016).
9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.