Cel, jaki przyświeca Społecznikowi 2.0, to wsparcie oddolnych inicjatyw, które z pożytkiem dla lokalnej społeczności, zmieniają otaczającą ją rzeczywistość.

 

spoldzielniaPomyslowNews

Społecznik 2.0 stoi po stronie osób, które:
• dostrzegają w swoim lokalnym środowisku dziedziny i obszary wymagające zmian
• mają pomysły, co zrobić, by przekształcić otoczenie na lepsze i bardziej przyjazne danej społeczności
• dbają o wspólne dobro oraz poprawę warunków życia w swoich „małych ojczyznach”
• biorą los we własne ręce, a jednocześnie potrafią i chcą współdziałać.
Społecznik 2.0 wspiera wyżej opisane postawy w sposób holistyczny. Pomaga znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak zacząć? Skąd czerpać wiedzę? Gdzie znaleźć ludzi chętnych do wspólnej aktywności i zaangażowania? Czy wreszcie - skąd pozyskać środki na realizację projektu?

Zatem jeśli masz pomysł na remont osiedlowego skwerku (ale brak Ci umiejętności technicznych), chcesz założyć klub językowy dla dzieci (ale władasz biegle tylko językiem polskim) albo masz w głowie plan organizacji świetlicy dla seniorów (ale brak Ci funduszy na remont lokalu) dołączenie do platformy Społecznik 2.0 znacznie zwiększy szanse na realizację Twoich pomysłów, wyposażając Cię w wiedzę i potrzebne do osiągnięcia celu środki! A także dając możliwość spotkania ludzi myślących podobnie jak Ty – może zechcą dołączyć do projektu?

Dzięki współpracy, zyskujesz więcej i przybliżasz się do tego, by Twój projekt zaistniał nie tylko w głowie, ale stał się rzeczywistością.

Szczegóły: www.spolecznik20.pl