OG艁OSZENIE Nr 2/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Pieszyce:

tabela

poprzednie przetargi na zbycie wy偶ej opisanych nieruchomo艣ci zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym i odby艂y si臋: I 鈥 6.10.2015 r., II 鈥 18.11.2015 r., III 鈥 12.01.2016 r.

Nieruchomo艣膰 jest wolna od wszelkich obci膮偶e艅 i praw na rzecz os贸b trzecich.

1. Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 1 marca 2016 r. w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2, pok. nr 12 (I pi臋tro).
2. Wnoszone wadium przyjmowane b臋dzie w pieni膮dzu.
3. Wadium nale偶y wp艂aci膰 na konto Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Sp贸艂dzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wp艂acenia wadium wyznacza si臋 do dnia 24 lutego 2016 r.

Wadium wp艂acone przez nabywc臋 zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomo艣ci.

4. Warunkiem udzia艂u w przetargu jest wniesienie wadium w okre艣lonym wy偶ej terminie oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
- osoby fizyczne - dow贸d to偶samo艣ci ,
- z艂o偶enie pisemnego o艣wiadczenia o zapoznaniu si臋 z og艂oszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyj臋ciu ich bez zastrze偶e艅 oraz o zapoznaniu si臋 ze stanem technicznym nieruchomo艣ci, nieruchomo艣ci膮 w terenie (gdy偶 granice nabywanej nieruchomo艣ci nie b臋d膮 okazywane na koszt Urz臋du), a tak偶e o rezygnacji z wszelkich roszcze艅 z tego wynikaj膮cych,
- osoby fizyczne b臋d膮ce w zwi膮zku ma艂偶e艅skim i posiadaj膮ce umown膮 b膮d藕 ustawow膮 wsp贸lno艣膰 maj膮tkow膮 pisemne o艣wiadczenie wsp贸艂ma艂偶onka o wyra偶eniu przez niego zgody na nabycie nieruchomo艣ci po cenie wylicytowanej przez wsp贸艂ma艂偶onka.
- osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, a podlegaj膮ce wpisowi do rejestru 鈥 aktualny wypis z w艂a艣ciwego rejestru, stosowne pe艂nomocnictwa, dowody to偶samo艣ci os贸b reprezentuj膮cych podmiot (aktualny wypis z rejestru wynosi 3 miesi膮ce),
- cudzoziemcy w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomo艣ci przez cudzoziemc贸w (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380) 鈥 obowi膮zani s膮 przedstawi膰 komisji zezwolenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji na nabycie nieruchomo艣ci,

5. Przed przyst膮pieniem do przetargu oferent powinien zapozna膰 si臋 z nieruchomo艣ci膮, jej stanem
technicznym, warunkami jej zagospodarowania oraz dokumentacj膮 geodezyjn膮.

Wgl膮d do mapy ewidencyjnej w celu zapoznania si臋 z usytuowaniem dzia艂ki mo偶na uzyska膰 na stronie publicznej geoportal.gov.pl

 

za艂膮cznik1111

6. Nale偶no艣膰 za nieruchomo艣膰 uzyskan膮 w drodze przetargu oraz koszty dokumentacji wymienione
w protokole z przetargu, po odliczeniu wadium, nale偶y wp艂aci膰 na konto Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Sp贸艂dzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

w ci膮gu 30 dni od dnia rozstrzygni臋cia przetargu, nie p贸藕niej jednak ni偶 do dnia zawarcia umowy notarialnej.

7. Koszty dokumentacji geodezyjnej, notarialnej oraz s膮dowe nabycia nieruchomo艣ci ponosi
w ca艂o艣ci kupuj膮cy.

8. Cena wywo艂awcza nie zawiera koszt贸w okazania granic nieruchomo艣ci. Okazanie granic nieruchomo艣ci mo偶e nast膮pi膰 na wniosek i koszt kupuj膮cego. Nieruchomo艣膰 sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji grunt贸w i budynk贸w. W przypadku ewentualnego wznowienia punkt贸w granicznych wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina nie bierze odpowiedzialno艣ci za ewentualne r贸偶nice.

9. W przypadku uchylenia si臋 oferenta, kt贸ry wygra艂 przetarg, od zawarcia umowy notarialnej
w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz Gminy.

10. Dodatkowe informacje na temat przetargu mo偶na uzyska膰 w Wydziale Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach, pok贸j nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

11. Zastrzega si臋 mo偶liwo艣膰 uniewa偶nienia przetargu.

Pieszyce, 19 stycznia 2016 r.

 

OG艁OSZENIE Nr 3/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Pieszyce:

tabelka1

tabelka2

poprzednie przetargi na zbycie wy偶ej opisanych nieruchomo艣ci zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym i odby艂y si臋: I 鈥 23.06.2015 r., II 鈥 25.08.2015 r., III 鈥 14.10.2015 r.,   IV -29 -12.2015r,

nieruchomo艣膰 jest wolna od wszelkich obci膮偶e艅 i praw na rzecz os贸b trzecich.

  1. Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 23 lutego 2016 r. w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2, pok. nr 12 (I pi臋tro).    
  2. Wnoszone wadium przyjmowane b臋dzie tylko w got贸wce.
  3. Wadium nale偶y wp艂aci膰 na konto Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach:

            Bank Sp贸艂dzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wp艂acenia wadium wyznacza si臋 do dnia 17 lutego 2016 r.

 

Wadium wp艂acone przez nabywc臋 zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomo艣ci.

4. Warunkiem udzia艂u w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- osoby fizyczne - dow贸d wp艂aty wadium, dow贸d to偶samo艣ci .

- z艂o偶enie pisemnego o艣wiadczenia o zapoznaniu si臋 z og艂oszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyj臋ciu ich bez zastrze偶e艅 oraz o zapoznaniu si臋 ze stanem technicznym nieruchomo艣ci, nieruchomo艣ci膮 w terenie (gdy偶 granice nabywanej nieruchomo艣ci nie b臋d膮 okazywane na koszt Urz臋du), a tak偶e o rezygnacji z wszelkich roszcze艅 z tego wynikaj膮cych.

- osoby fizyczne b臋d膮ce w zwi膮zku ma艂偶e艅skim i posiadaj膮ce umown膮 b膮d藕 ustawow膮 wsp贸lno艣膰 maj膮tkow膮 pisemne o艣wiadczenie wsp贸艂ma艂偶onka o wyra偶eniu przez niego zgody na nabycie nieruchomo艣ci po cenie wylicytowanej przez wsp贸艂ma艂偶onka.

- osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, a podlegaj膮ce wpisowi do rejestru 鈥 aktualny wypis z w艂a艣ciwego rejestru, stosowne pe艂nomocnictwa, dowody to偶samo艣ci os贸b reprezentuj膮cych podmiot (aktualny wypis z rejestru wynosi 3 miesi膮ce).

- cudzoziemcy w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomo艣ci przez cudzoziemc贸w (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758) 鈥 obowi膮zani s膮 przedstawi膰 komisji zezwolenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji na nabycie nieruchomo艣ci.

5. Przed przyst膮pieniem do przetargu oferent powinien zapozna膰 si臋 z nieruchomo艣ci膮, jej stanem technicznym, warunkami jej zagospodarowania oraz dokumentacj膮 geodezyjn膮.

Wgl膮d do mapy ewidencyjnej w celu zapoznania si臋 z usytuowaniem dzia艂ki mo偶na uzyska膰 na stronie publicznej geoportal.gov.pl

mapa2

6.Nale偶no艣膰 za nieruchomo艣膰 uzyskan膮 w drodze przetargu oraz koszty dokumentacji wymienione w protokole z przetargu, po odliczeniu wadium, nale偶y wp艂aci膰 na konto Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach:

            Bank Sp贸艂dzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

 

     w ci膮gu 30 dni od dnia rozstrzygni臋cia przetargu, nie p贸藕niej jednak ni偶 do dnia zawarcia umowy przenosz膮cej w艂asno艣膰.

7. Koszty dokumentacji geodezyjnej, op艂aty notarialnej oraz s膮dowej nabycia nieruchomo艣ci ponosi
w ca艂o艣ci kupuj膮cy.

8. Cena wywo艂awcza nie zawiera koszt贸w okazania granic nieruchomo艣ci. Okazanie granic nieruchomo艣ci mo偶e nast膮pi膰 na wniosek i koszt kupuj膮cego. Nieruchomo艣膰 sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji grunt贸w i budynk贸w. W przypadku ewentualnego wznowienia punkt贸w granicznych wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina nie bierze odpowiedzialno艣ci za ewentualne r贸偶nice.

9. W przypadku uchylenia si臋 oferenta, kt贸ry wygra艂 przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz Urz臋du Miasta.

10. Dodatkowe informacje na temat przetargu mo偶na uzyska膰 w Wydziale Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach, pok贸j nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

 11. Zastrzega si臋 mo偶liwo艣膰 uniewa偶nienia przetargu.

Pieszyce, 20 stycznia 2016 r.