27 stycznia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy (III pi臋tro) rozpocznie si臋 kolejna sesja Rady Miejskiej Pieszyc.

Proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Urz臋dowi Miasta i Gminy Pieszyce ( projekt nr 1/2016 ).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia stawki dotacji przedmiotowej dla zak艂adu bud偶etowego ( projekt nr 2/2016 ).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. ( projekt nr 3/2016 ).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia 鈥濸rogramu budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w na obszarach wiejskich gminy Pieszyce 鈥 etap I鈥 (projekt nr 4/2016).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia 鈥濸rogramu budowy prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Pieszyce鈥 ( projekt nr 5/2016 ).
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pieszyce za 2015 r.
10. Skarga Pa艅stwa Brzyk na dzia艂alno艣膰 lokalu gastronomicznego przy ul. Ogrodowej 28 w Pieszycach.
11. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.