Oddzia艂 Terenowy Agencja Rynku Rolnego we Wroc艂awiu uprzejmie informuje, 偶e w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. mo偶na sk艂ada膰 wnioski o przyznanie dop艂aty z tytu艂u zu偶ytego do siewu lub sadzenia materia艂u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany maj膮cej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

UWAGA:

W 2016 r. uleg艂y zmianie zasady udzielania dop艂at i nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋 na to, 偶e:

a.. po zako艅czeniu terminu sk艂adania wniosk贸w, do dnia 30 wrze艣nia Rada Ministr贸w w drodze rozporz膮dzenia okre艣li wysoko艣膰 stawek,
b.. decyzje b臋d膮 wydawane w terminie 60 dni od wej艣cia w 偶ycie przepis贸w ww. rozporz膮dzenia RM,
c.. dop艂at膮 mog膮 by膰 obj臋te jedynie mieszanki zbo偶owe i pastewne, w sk艂ad kt贸rych wchodz膮 nasiona posiadaj膮ce kategori臋 elitarny lub kwalifikowany,
d.. obowi膮zuje NOWY WZ脫R WNIOSKU o przyznanie dop艂aty.
Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce uzyskania dop艂aty znajduj膮 si臋 na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/material-siewny w 鈥濿arunkach uzyskania dop艂aty z tytu艂u zu偶ytego do siewu lub sadzenia materia艂u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie鈥 oraz w OT ARR we Wroc艂awiu pod nr tel. 71 33 50 151.

Formularz wniosku o przyznanie dop艂aty z tytu艂u zu偶ytego do siewu lub sadzenia materia艂u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany maj膮cej charakter pomocy de minimis w rolnictwie jest dost臋pny:

路 na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/data/01593/deminimis2016/zal1_zal2_dms_2016.pdf,

路 w siedzibie OT ARR we Wroc艂awiu przy ul. Powsta艅c贸w 艢l膮skich 28/30, 53 - 333 Wroc艂aw,

路 na stronie internetowej ARR z e-wnioskami https://e-wnioski.arr.gov.pl/repository.html?id=10002 (z chwil膮 udost臋pnienia e-wniosku DMS).