Punkt nieodp艂atnej pomocy prawnej czynny jest od poniedzia艂ku do pi膮tku w Gminie Pieszyce 鈥 siedziba Urz臋du Miejskiego, 58-250 Pieszyce, ul. Ko艣ciuszki 2 w godz. 9.00 鈥 13.00.

Dla kogo?

Ustawa zak艂ada, 偶e darmow膮 pomoc prawn膮 (na etapie przeds膮dowym) otrzymaj膮:

m艂odzie偶 do 26 roku 偶ycia,
osoby fizyczne, kt贸rym w okresie roku poprzedzaj膮cego zosta艂o przyznane 艣wiadczenie z pomocy spo艂ecznej na podstawie ustawy o pomocy spo艂ecznej,
osoby, kt贸re uko艅czy艂y 65 lat,
osoby posiadaj膮ce wa偶n膮 Kart臋 Du偶ej Rodziny,
kombatanci,
weterani,
zagro偶eni lub poszkodowani katastrof膮 naturaln膮, kl臋sk膮 偶ywio艂ow膮 lub awari膮 techniczn膮.

Co obejmuje?

Pomoc prawna b臋dzie polega艂a na:

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowi膮zuj膮cym stanie prawnym, przys艂uguj膮cych jej uprawnieniach lub spoczywaj膮cych na niej obowi膮zkach;
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwi膮zania dotycz膮cego jej problemu prawnego;
pomocy w sporz膮dzeniu wymagaj膮cego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezb臋dnym do udzielenia pomocy, z wy艂膮czeniem pism procesowych w post臋powaniach przygotowawczym lub s膮dowym i pism w post臋powaniu s膮dowo-administracyjnym;
sporz膮dzeniu projektu pisma o zwolnienie od koszt贸w s膮dowych lub o ustanowienie pe艂nomocnika z urz臋du.

Jakiego zakresu prawa dotyczy膰 b臋dzie nieodp艂atna pomoc prawna?

Uprawnieni b臋d膮 mogli uzyska膰 informacje w zakresie:

prawa pracy,
przygotowania do rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
prawa cywilnego,
spraw karnych,
spraw administracyjnych,
ubezpieczenia spo艂ecznego,
spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wy艂膮czeniem spraw podatkowych zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Pomoc nie b臋dzie natomiast obejmowa艂a spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i dzia艂alno艣ci gospodarczej, z wyj膮tkiem przygotowywania do jej rozpocz臋cia.

Punkty nieodp艂atnej pomocy prawnej czynne b臋d膮 od poniedzia艂ku do pi膮tku w:

Gmina Pieszyce 鈥 siedziba Urz臋du Miejskiego, 58-250 Pieszyce, ul. Ko艣ciuszki 2 w godz. 9.00 鈥 13.00;

Gmina Miejska Dzier偶oni贸w 鈥 58-200 Dzier偶oni贸w, ul. Nowowiejska 73 w godz. 7.30 鈥 11.30;
Gmina Bielawa 鈥 budynek Gimnazjum Ekologicznego nr 3, ul. Lotnicza 5, 58-260 Bielawa w godz. 9.00 鈥 13.00
Dzier偶oni贸w 鈥 budynek Starostwa Powiatowego, Rynek 27 pok. 314 w godz. 10.30 鈥 14.30;

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255)