W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pieszycach dzieci również wzięły udział w licytacjach, dzięki ich zaangażowaniu konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostało zasilone kwotą 745,42 zł.

wospNSP