Dyrektorzy i nauczyciele z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Pieszyce uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym promowania kultury przedsiębiorczości oraz podnoszenia świadomości finansowej w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum.

szkolenie1News
- Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli wykorzystać własny potencjał oraz praktyczne i przydatne techniki, wzorce, schematy w realizacji zajęć w zakresie przedsiębiorczości, myślenia projektującego, metody projektu oraz etyki w biznesie, co niewątpliwie wpłynie na wzbudzanie motywacji do szukania rozwiązań i budowania ścieżki kariery ucznia. – mówi Anna Szywała prezes Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała S.C.

szkolenie2News

Szkolenie trwało trzydzieści godzin, a podczas wykładów pedagodzy zostali wyposażeni w praktyczną wiedzę i umiejętności, poprzez analizę konkretnych sprawdzonych przykładów dobrych praktyk i zainspirowania do realizacji własnych pomysłów. Uczestnicy nabyli umiejętności rozwijania kluczowych kompetencji zgodnie z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, które stanowią europejskie ramy odniesienia z ukierunkowaniem na skuteczne metody uczenia się, samorozwoju i przedsiębiorczości.

Szkolenie3News

- Dzięki takim kursom nauczyciele będą mogli wykorzystać swoją wiedzę bezpośrednio podczas prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Wszelkie metody, które zaprezentowali wykładowcy mogą stać się inspiracją dla pedagogów z pieszyckich placówek. - Anna Szywała.

Szkolenie4News
Szkolenie prowadziły wybitne osoby, takie jak Grażyna Czetwertyńska doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Warszawskiego; wieloletni kierownik Laboratorium Edukacyjnego Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych; były dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w MEN, jak również Marek Szurawski – specjalista i praktyk w dziedzinie wszechstronnego rozwoju możliwości umysłowych człowieka, od wielu lat prowadzi różnorodną działalność trenerską, szkoleniową i wykładową z zakresu nowoczesnych technik uczenia się i kształcenia możliwości ludzkiej pamięci. 7 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieszycach odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia, podczas którego wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat.