1 stycznia 2016 Gmina Pieszyce zmieniła swój status z gminy miejskiej na gminę miejsko-wiejską. Co to oznacza? Oznacza to, że Pieszyce nadal pozostają miastem, a wreszcie określony zostaje charakter miejscowości Kamionki, Rościszów, Bratoszów i Piskorzów, które nie są już dzielnicą Pieszyc, a odrębnymi wioskami. Status miasta tracą zatem tylko sołectwa.

Pod koniec grudnia 2015 m.in. Polska Agencja Prasowa informowała: status miasta straci gmina Pieszyce. Czyli cała gmina, a nie „miasto Pieszyce”.

Aktualny status Gmina Pieszyce: gmina miejsko-wiejska
W skład Gminy Pieszyce wchodzą:
- miasto Pieszyce,
- sołectwa: Kamionki, Rościszów, Bratoszów i Piskorzów

 

O szczegółach tej zmiany mówi w materiale portalu Doba.pl Dorota Konieczna-Enozel - burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce.

doba