1 stycznia 2016 Pieszyce zmieniły swój status z gminy miejskiej na gminę miejsko-wiejską. Miejscowości takie jak Kamionki, Rościszów, Bratoszów i Piskorzów nie są już dzielnicą Pieszyc, a odrębnymi wioskami. O szczegółach tej zmiany mówi w materiale portalu Doba.pl Dorota Konieczna-Enozel - burmistrz Pieszyc.

doba