Mimo, że kierowcy nową drogą Pieszyce – Bielawa mogą poruszać się od 12 października, oficjalne otwarcie odbyło się w czwartek 26 listopada. Zakaz ruchu na trasie Bielawa – Pieszyce obowiązywał od 24 czerwca i był wprowadzony ze względu na przebudowę mostu na tej drodze.

otwarcieDrogiPCE2

Zakres zadania był bardzo szeroki i objął m.in.:
- przebudowę nawierzchni wraz z jej poszerzeniem z 5,5 do 7 m,
- przebudowę mostu,
- budowę chodników,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego oddzielonego od jezdni pasem zieleni,
- budowę oświetlenia drogowego,
- przebudowę i budowę systemu odwadniającego,
- wykonanie miejsc odpoczynku podróżnych,
- nasadzenie drzew i krzewów,
- wykonanie oznakowania,
- zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

otwarcieDrogiPCE


Koszt inwestycji wyniósł 5,9 mln zł. Połowę środków powiat dzierżoniowski pozyskał ze „Schetynówek”. Udział finansowy w zadaniu miały: gmina Pieszyce (400 tys. Zł), gmina Bielawa (250 tys. zł) i Nadleśnictwo Świdnica (10 tys. zł.). Pozostałe środki w kwocie prawie 2,3 mln zł pochodziły z budżetu powiatu.