Dzia艂aj膮c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorz膮dzie gminnym, zwo艂uj臋 sesj臋 Rady Miejskiej w Pieszycach na dzie艅 25 listopada 2015 roku, godz. 14.00.Sesja odb臋dzie si臋 w sali posiedze艅 Urz臋du Miejskiego w Pieszycach.

Proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Gratulacje dla Pana Tadeusza Zajdla 鈥 Prezesa Zak艂ad贸w Tkanin Technicznych Technotex S.A. w Pieszycach za zaj臋cie I miejsca w Plebiscycie Sudeckie Kryszta艂y w kategorii najlepszy produkt-us艂uga.
3. Gratulacje dla organizator贸w Zawod贸w w Kolarstwie G贸rskim o Puchar Burmistrza Miasta Pieszyce za zaj臋cie III miejsca w Plebiscycie Sudeckie Kryszta艂y w kategorii najlepsza impreza promuj膮ca region.
4. Przedstawienie porz膮dku obrad.
5. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja dot. taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzenia 艣ciek贸w na terenie Gminy Pieszyce na rok 2016.
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Pieszyce na 2015 rok ( projekt nr 80/2015 ).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci, sposobu poboru i wysoko艣ci prowizji na 2016 rok (projekt nr 76/2015 ).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na 2016 rok ( projekt nr 77/2015 ).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2016 ( projekt nr 78/2015 ).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy ( projekt nr 81/2015 ).
12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce 鈥濨oxmet鈥 Piskorz贸w ( projekt nr 74/2015).
13. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok( projekt nr 75/2015 ).
14. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Pieszyce na lata 2015-2018 z uwzgl臋dnieniem perspektywy na lata 2019-2022 ( projekt nr 79/2015 ).
15. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.