„W związku z przystąpieniem Gminy Pieszyce do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej informujemy o odstąpieniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce”.

RDOS1News

RDOS2News