Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu Pieszyce – ul. Modrzewiowa

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów