Gmina Pieszyce w ramach rządowego programu „Bezpieczna+” uzyskała wsparcie w wysokości 10 400 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1. Szkoła zaplanowała szereg działań zawiązanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących środowisko szkolne oraz z rozwijaniem współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.

bezpieczna


Choć czas realizacji zadań jest bardzo krótki – listopad, grudzień 2015 r., to mamy nadzieję, że środki otrzymane w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” oraz wkład własny 2 718 zł, czyli ogółem 13 118 zł, w sposób znaczący poszerzą ofertę zajęć, działań i wydarzeń szkolnych.
Dzięki finansowemu wsparciu uczniowie, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, harcerze z pieszyckiej „Jedynki” wzbogacą swoją wiedzę, umiejętności, atrakcyjnie spędzą czas i umocnią przyjaźnie oraz więzi międzypokoleniowe.
Nasz plan w ramach „Bezpieczna +” to:
1. Zajęcia na basenie dla 30 osobowej grupy, obejmujące 10 wyjazdów, których celem jest nauka i doskonalenie umiejętności pływania, a co za tym idzie, poprawa bezpieczeństwa uczniów podczas korzystania z kąpieli wodnych.
2. Trzy dwugodzinne warsztaty „Dziadku! Zróbmy wspólnie karmnik”, każdy dla 20 osobowej grupy uczniów i 20 osobowej grupy babć i dziadków. Celem, których jest kształtowanie aktywnej i otwartej postawy prospołecznej.
3. Trzy dwugodzinne warsztaty komputerowe „Dziadek w sieci”, każdy dla 20 osobowej grupy uczniów i 20 osobowej grupy babć i dziadków, podczas których wnuczęta będą przewodnikami dla seniorów, podczas pracy z wykorzystaniem komputera i Internetu
4. Konferencja „Uczniowie vipom”. Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością”, w ramach której, dzieci przekażą wiedzę włodarzom miasta na temat pomocy osobom niewidomym, w ich życiu codziennym.
5. Całodniowa wycieczka do Wrocławia dla trzeciej i szóstej klasy integracyjnej, w programie której znajduje się pobyt w Centrum Edukacyjnym „Humanitarium” i zwiedzanie stadionu. Głównym celem wyjazdu, jest aktywizacja życiowa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
6. Dziesięciogodzinne zajęcia, celem których jest samodzielne wykonanie przez uczniów 4 książek polisensorycznych – prezentu dla dzieci niewidomych.
7. Dwunastogodzinne warsztaty „Sekrety elektroniki” dla 15 uczniów, które będą propozycją na wartościowe i atrakcyjne spędzenie czasu wolnego od nauki i jednocześnie okazją na promocję postaw i zachowań społecznie pożądanych.
8. Szkolenie dla rodziców „Bezpieczeństwo w sieci”, ukazujące między innymi zagrożenia, jakie mogą wynikać z korzystania przez dzieci z portali społecznościowych i innych zasobów Internetu, dbałość o ochronę własnej prywatności, w tym przeciwdziałanie „cyberprzemocy”. Szkolenie zaplanowane jest dla 60 rodziców.
9. Szkolenie dla rady pedagogicznej na temat pomocy dzieciom, dotkniętym szeroko pojętą przemocą.