Konsultacje spo艂eczne Rocznego Programu wsp贸艂pracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2016 odby艂y si臋 w dniach od 21.10.2015 r. do 02.11.2015 r.

4 listopada 2015 r. w sali narad Urz臋du Miejskiego w Pieszycach w艂adze miasta spotka艂y si臋 z przedstawicielami organizacji pozarz膮dowych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Pieszyce. Burmistrz Miasta - Dorota Konieczna 鈥 En枚zel przedstawi艂a za艂o偶enia do programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz zasady wsp贸艂pracy w 2016 r.

KonsultacjeProgramuWspolpracy

Zaprezentowane zosta艂y priorytetowe dla Gminy zadania publiczne, kt贸re b臋d膮 realizowane wsp贸lnie z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego. W projekcie programu znalaz艂y si臋 m.in. zadania wskazane wcze艣niej przez organizacje. Om贸wione zosta艂y zmiany w ustawie o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie. Przekazano r贸wnie偶 informacje dotycz膮ce sposobu przygotowania oferty konkursowej, a tak偶e sporz膮dzenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Obecni na spotkaniach przedstawiciele trzeciego sektora nie wnie艣li uwag do konsultowanego projektu rocznego programu wsp贸艂pracy.

KonsultacjeProgramuWspolpracy2