Poznać i zrozumieć zachowanie i postępowanie osób niedowidzących – to cel cyklu spotkań, które odbywają się w Gminie Pieszyce.
- Chcemy zapoznać młodych mieszkańców Gminy Pieszyce z trudnościami i barierami, z jakimi my – osoby niewidome i słabo widzące, spotykamy się każdego dnia – mówi Elżbieta Lipińska – prezes dzierżoniowskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. – Chcemy zwrócić też uwagę na bardzo ważną rzecz, jaką jest pozbycie się wstydu mówienia o własnych problemach, dolegliwościach i proszenia o pomoc.

niewid 1

Pierwsze spotkanie z młodzieżą odbyło się 12 października 2015 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałami Przedszkolnymi w Pieszycach. 16 października prezes PZN w Dzierżoniowie Elżbieta Lipińska i członek PZN w Dzierżoniowie Sabina Czyżewska spotkały się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1. Młodzieży zaprezentowany został film dotyczący zasad znakowania przestrzeni publicznej, w tym stosowania jaskrawych żółtych pasów. Prawdziwym testem dla uczniów było założenie specjalnych masek zasłaniających oczy i możliwość poruszania się jedynie przy wykorzystaniu białej laski. Dużo trudności sprawiła także próba odczytania zapisów dokonanych za pomocą alfabetu Braille'a.
- Jestem mile zaskoczona empatią i odbiorem naszych spotkań – mówi Elżbieta Lipińska. – Z prośbą o organizację podobnego cyklu spotkań zgłaszają się do nas kolejne gminy. Na pewno będziemy kontynuowali nasze działania.
Jeszcze w tym roku Polski Związek Niewidomych zorganizuje spotkanie w pieszyckim gimnazjum oraz z władzami samorządowymi.

niewid 2

niewid 3