Od sezonu turystycznego 2014 można zdobyć odznakę PTTK "Znam Góry Sowie". Stworzenie tej odznaki zawdzięczamy Stowarzyszeniu Turystycznemu Gmin Gór Sowich. Inicjatywa ta ma przysłużyć się propagowaniu turystyki górskiej i krajoznawczej, a w szczególności zachęcić do poznania i przyjechania w Góry Sowie.

OdznakaNews

Kto może zdobyć to trofeum? Wszyscy, mali (od 5 lat) i duzi (nie ma górnego ograniczenia wieku). Odznaka posiada dwa stopnie: mała i duża. Wytypowano 30 lokalizacji (atrakcji turystycznych, miejsc, szczytów, schronisk), których zdobycie (odwiedzenie) będzie uprawniało do noszenia odznaki „Znam Góry Sowie”.

Jak zdobyć odznakę Znam Góry Sowie

- Staramy się o książeczkę weryfikacyjną, którą można nabyć w kilku miejscach, które są wymagane do zdobycia odznaki.

- Odznakę otrzymuje się po odwiedzeniu wszystkich wymaganych w książeczce miejsc w dowolnie wybranej kolejności.

- W każdym odwiedzonym miejscu uzyskujemy potwierdzenie, że tam byliśmy.

Zdobycie lokalizacji dokumentujemy za pomocą:
- pieczątki wbijanej do książeczki weryfikacyjnej lub zdjęcia, na którym jest posiadacz książeczki na tle wskazanego w Książeczce Weryfikacyjnej miejsca lub poświadczenie Przewodnika Turystycznego lub biletu PKP + zdjęcia z przejażdżki z datą (ta opcja dotyczy przejażdżki szynobusem na trasie Nowa Ruda - Głuszyca)
- Prawidłowo wypełnioną książeczkę składamy do weryfikacji w Oddziale PTTK Ząbkowice Śląskie (dokładny adres znajduje się w regulaminie).
- Wpłacamy na odpowiednie konto należność za odznakę (8 zł).
- Czekamy kilka dni na weryfikację, odbieramy przesyłkę z poczty i otrzymujemy "Znam Góry Sowie".

http://gorysowie.org/files/2014/05/wykaz_miejsc_odznaka.pdf

http://gorysowie.org/files/2014/05/wykaz_miejsc_do_zakupu_Ksieczki_Weryfikacyjnej_-_Odznaka_Znam_Gry_Sowie.pdf