W związku z ogłoszeniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, GMINA PIESZYCE zaprasza właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków, o zgłaszanie swoich propozycji dotyczących prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na tych zabytkach.

Zgodnie z zapisami programu podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie jest Gmina, natomiast otrzymane dofinansowanie może ona przeznaczyć na udzielenie dotacji.

W związku z powyższym w dniach 04-11.01.2023r. w godz. 8-14 osoba będąca właścicielem zabytku może zgłosić się do UMiG w Pieszycach (sekretariat p. 14) z propozycją renowacji zabytku oraz wstępnym, szacowanym kosztorysem inwestycji.

Jednocześnie Gmina, jako beneficjent programu, zastrzega sobie możliwość wyboru, tylko niektórych propozycji ze zgłoszonych przez właścicieli  zabytków.

Poniżej link do strony z ogłoszeniem o naborze:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/