Od 17 sierpnia Centrum Usług Społecznych w Pieszycach rozpoczął przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy.

Wnioski można składać:
• elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (UWAGA! podpisem zaufanym musi zostać podpisany sam wniosek, a nie tyko pismo przewodnie do wniosku),
• papierowo w Centrum Usług Społecznych w Pieszycach ul. Kopernika 124 w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8-13, środa 8-13 oraz 14-16.

UWAGA!!
Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin. Pracownicy oprócz przyjęcia wniosku muszą go zweryfikować i przygotować do terminowej wypłaty – służy temu czas wyłączony z przyjmowania wniosków.
Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Centrum Usług Społecznych w Pieszycach w godzinach urzędowania pod numerem 74 836 52 45.