Burmistrz Pieszyc - Dorota Konieczna - Enozel odebrała promesę na środki rządowe z programu inwestycji strategicznych Polski Ład, o które Gmina Pieszyce wnioskowała, z przeznaczeniem na:
 
- budowę wielopokoleniowych stref aktywności fizycznej i wypoczynku w Gminie Pieszyce na kwotę 4 435 200,00 zł
- przebudowę dróg gminnych w Gminie Pieszyce na kwotę 4 655 000,00 zł
 
W ramach tych środków zmodernizować będzie można boiska szkolne, doposażyć place zabaw, stworzyć nowe miejsca aktywności dla dzieci i młodzieży i miejsca wypoczynku oraz wyremontować kolejne, ważne kilometry dróg.
 
9mln dla Gminy Pieszyce
9mln dla Gminy Pieszyce 2