Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Przede wszystkim umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

ksiazki naszych marzen 90

W ramach programu wsparcie finansowe na zakup książek przysługuje organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Organami prowadzącymi szkoły najczęściej są gminy, i to one w praktyce dostaną dotację celową, przeznaczoną na zakup książek.


Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych będzie zależeć od liczby uczniów. Maksymalne wyniesie:


• 1000 zł dla szkół liczących do 70 uczniów;
• 1 300 zł dla szkół liczących od 71 do 170 uczniów;
• 2 170 zł dla szkół liczących więcej niż 170 uczniów.
Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

W ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” Gmina Pieszyce otrzymała dofinansowanie dla SP 1 w wysokości 2 170 zł. Wniosek złożyło również Stowarzyszenia Nauczyciele Dzieciom dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi i otrzymało dofinansowanie w wysokości – 1 300 zł

Wyniki oceny wniosków znajdują się na stronie KO we Wrocławiu