Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się pytaniami dot. sytuacji ob. Ukrainy, którzy nie posiadają w paszporcie stempla kontroli granicznej lub nie posiadają dokumentów tożsamości, uprzejmie informujemy, iż obowiązujące przepisy nie obligują obywateli Ukrainy do ubiegania się przed organem Straży Granicznej o urzędowe potwierdzenie przekroczenia granicy. Obywatele Ukrainy objęci specustawą zachowują legalny pobyt w Polsce mimo upływu 15 dni od przekroczenia granicy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa rejestracja pobytu odbywa się przez Komendanta Głównego Straży Granicznej na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez cudzoziemca osobiście w urzędzie gminy.
We wniosku ob. Ukrainy zawiera m.in:
-datę wjazdu na terytorium RP,
oraz oświadczenia:
- o przybyciu na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;
- o prawdziwości danych zawartych we wniosku
oraz klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;

W przypadku braku dokumentów, również tożsamość osoby, potwierdzana jest na podstawie oświadczenia.

————————

Infolinia DUWPo przekroczeniu granicy

Wniosek PESEL wazne infoPlan pracy RSO

Ubezpieczenie pojazdów OCZwierzeta

Preferencje podatkoweFundusz pomocy ofiarom wojny Jak pomoc 

Wniosek o swiadczenie zakwaterowanie ob ukrainy500plus 

Wyjazdy do krajow europejskich